EGCO Group ต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ NED จ.ลพบุรี ตอกย้ำความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

49

มิติหุ้น  –  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจโรงไฟฟ้าประจำปี 2567 ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ NED อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายกิตติภพ เลิศตะคุ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และ นายสมพร เกิดด้วยทอง ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ EGCO Group ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า NED ที่มีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “GreeNEDucation” ภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟด้วย กิจกรรม Shareholders Site Visit ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง EGCO Group และผู้ถือหุ้น

 

ทั้งนี้ NED ซึ่ง EGCO Group ถือหุ้น 66.66% ดำเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ กำลังผลิตติดตั้ง 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิง โซลาร์ กำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 63 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) ขนาดใหญ่ติดอันดับโลก กว่า 520,000 แผง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อปี 2554 และ 2556 ตามลำดับ โรงไฟฟ้า NED ยังเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน EGCO Group ให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon