นายกฯ ยินดีไทยได้รับเชิญเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD

111

มิติหุ้น – นายกฯ ยินดีไทยได้รับมติเป็นเอกฉันท์เชิญเข้าสู่กระบวนการการหารือสู่การเป็นสมาชิก OECD

        นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีความยินดีที่ประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (accession discussions) เป็นการสะท้อนความมั่นใจว่าไทยมีค่านิยมและเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก OECD

สืบเนื่องจากคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งประกอบด้วย 38 ประเทศสมาชิก มีมติเอกฉันท์เห็นชอบเชิญประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (accession discussions) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

โดยเรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และอีกความยอมรับสำคัญของไทยในเวทีโลกพร้อมกันนี้ รัฐบาลไทยพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OECD ในอนาคตในการเข้าเป็นสมาชิก

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon