คลัง พลาดเป้าเก็บรายได้ 8 เดือน วูบ 2.6 หมื่นล้าน

73

มิติหุ้น – กระทรวงการคลัง เผย ยอดการจัดรายได้ 8 เดือน งบปี 67 หลุดเป้า 2.6 หมื่นล้านบาท ด้านเงินคงคลังแตะ 3.9 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,676,921 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26,238 ล้านบาท (-1.5%)

3 กรมภาษีพลาดเป้า

ขณะที่ยอดการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บภาษี (สรรพากร, สรรพสามิต, ศุลกากร) ต่ำกว่าประมาณการ 2.4% สาเหตุสำคัญเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตที่ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน รวมทั้งการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และภาษียาสูบต่ำกว่าประมาณการเช่นกัน

ฐานะการคลังรอบ 8 เดือน

สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,628,689 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,207,955 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 420,170 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 394,260 ล้านบาท

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon