BBGI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจาก ขานรับมาตรการภาครัฐ หนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน นำไปผลิต B100 จับมือ PCE สนับสนุนราคารับซื้อผลปาล์ม

54

มิติหุ้น  –  นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลง โดยภาครัฐได้หาแนวทางแก้ไขและปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้น BBGI พร้อมสนับสนุนภาครัฐ โดยจะร่วมกับบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจร นำร่องรับซื้อผลปาล์มพรีเมี่ยมคุณภาพดีจากเกษตรกรในราคา 5.50 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน 20,000 ตัน เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) โดยมีบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PCE ดำเนินการ โดยผลปาล์มพรีเมี่ยมที่ซื้อมา จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ส่งให้ BBGI ผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงต่อไป โดยมีบางจากฯ  หนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7  เป็นผู้รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ตามราคาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนด

การดำเนินการของบางจากฯ และ BBGI เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตในขั้นต่างๆ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ผู้สกัดน้ำมันปาล์มดิบ จนถึงผู้ผลิต B100 ให้ผู้ประกอบการได้รับราคาอย่างเป็นธรรม และยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon