NL ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ BSI สานต่อโครงการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

10

มิติหุ้น  –  นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เดินหน้าสานต่อกิจกรรมก่อร่างสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน โดยร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจ โครงการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม” กับ นายเซบาสเตียน มอร์ เชอร์วาลิเย่ร์ (ที่2จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร คณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม (Building Social Impact) หรือ BSI ของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เพื่อดำเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ดี ด้วยการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับพนักงานที่พักอาศัยอยู่บริเวณบ้านพักพนักงาน (Camp) และการเข้าถึงบริการที่จำเป็นพื้นฐานอย่างปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบครัว ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สอดคล้องกับแนวทางของ NL ในการเป็นผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้างมืออาชีพ ที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ มุ่งเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางพลัด กทม.

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon