FORTH เข้ารับงาน กฟภ. มูลค่า 351 ลบ.

17

มิติหุ้น – นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น หรือ FORTH เปิดเผยว่า ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Core Network (ส่วนต่อขยาย) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาตามสัญญามีจำนวน 351 ลบ. ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon