SC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 1 ปี และ 3 ปี คาดเสนอขาย 19 และ 23 – 24 กรกฎาคมนี้

75

มิติหุ้น –  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ หรือ Investment Grade แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ตลอดจนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี โดยหุ้นกู้ที่ออกทั้ง 2 ชุดนี้ มีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง หุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2567 นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทฯ มียอดขายรวม หรือ Presale 5,960 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง โดยใน 6 เดือนแรกของปีนี้ เปิดโครงการใหม่แล้ว 9  โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและโรงแรมจะเริ่มทยอยเปิดบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4 ปี 2567 จะเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าแห่งที่ 2 ที่บางนา กิโลเมตรที่ 22 และตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการคลังสินค้าอีก 2 แห่ง รวมถึงการเปิดบริการโรงแรม KROMO, Curio Collection by Hilton ที่สุขุมวิท 29 และ The Standard Pattaya Na Jomtien ที่พัทยา

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB THAI ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon