ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ SIRIRAJ H SOLUTIONS จัดงาน “WORLD SCOLIOSIS AWARENESS DAY 2024” สร้างความตระหนักรู้โรคกระดูกสันหลังคด พร้อมเปิดตัว ScolioBuddy Application เป็นครั้งแรก

14

มิติหุ้น  –  ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ICS Lifestyle Complexจับมือ SIRIRAJ H SOLUTIONS จัดงาน วันตระหนักรู้โรคกระดูกสันหลังคดโลก หรือ WORLD SCOLIOSIS AWARENESS DAY 2024” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ย้ำเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคกระดูกสันหลังคด ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งบรรยาย เสวนา นิทรรศการ และเกมแจกรางวัลแสนสนุก พร้อมเปิดตัว Scoliobuddy application เป็นครั้งแรก

ภายในงานได้รับเกียรติจาก .คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังคดในภาพรวม  การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดแบบผ่าตัด และไม่ผ่าตัด  เน้นการดูแลเชิงป้องกัน  การตรวจคัดกรอง  การออกกำลังกาย การจัดท่าทาง ดูแลก่อนไม่ต้องรอป่วย

          โรคกระดูกสันหลังคด หลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่คนไทยเป็นโรคนี้กันมาก โดยพบความถี่ที่ประมาณ 2-3 % ของประชากรทั้งหมด  และพบได้ตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้ใหญ่ แต่ที่พบมากที่สุดคือช่วงวัยรุ่น เนื่องจากกระดูกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่น่าสนใจคือ โรคกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุ  ต้องอาศัยการสังเกต ตรวจคัดกรอง และการเข้ารับการรักษาโดยเร็ว  เพื่อให้กลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “World Scoliosis Awareness Day” หรือ “วันตระหนักรู้โรคกระดูกสันหลังคดโลก” ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ และศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต (SIRIRAJ H SOLUTIONS) จึงถือโอกาสนี้จัดงาน Siriraj World Scoliosis Awareness Day 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังคด สาเหตุ การวินิจฉัยโรค การรักษาแบบผ่าตัด และไม่ผ่าตัด เน้นการป้องกัน ไม่ต้องรอป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังคด  โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำการใช้ “Scoliobuddy application” โดยคุณปุณศิรา เธียรวร ผู้พัฒนาแอปพลิชัน

          นอกจากนี้ ภายในงานได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมร่วมกิจกรรมทดสอบแอปพลิเคชั่น และกิจกรรมจากบูธนิทรรศการต่างๆ อาทิ บูธให้ความรู้เรื่องการรักษากระดูกสันหลังคดด้วยการผ่าตัด VDO, การรักษากระดูกสันหลังแบบไม่ผ่าตัด และตัวอย่างเสื้อเกราะดัดหลัง (Brace), แนะนำการใช้ Screening Scoliosis Application, การทำกายภาพบำบัดรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด, การออกกำลังกายสำหรับรักษาและป้องกันภาวะกระดูกสังหลังคด ตลอดจนการร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจากทีม SIRIRAJ H SOLUTIONS อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์แจกของรางวัล กิจกรรมถ่ายรูปแชร์ใน Facebook เพื่อรับของที่ระลึก เข้าชมทุกบูธนิทรรศการและลุ้นจับของรางวัล เป็นต้น

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon