วิริยะประกันภัย ร่วมมือแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แก้ไขจุดเสี่ยงลดอุบัติภัยบนท้องถนน

12

มิติหุ้น  –  เอก รักพงษ์ พูลคลองตัน หัวหน้าหมวดทางหลวงสมุทรสงคราม รับมอบไฟกระพริบจราจร ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทรงโปรด เอียหาร ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจุดเสี่ยงได้ชัดเจน และลดความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะลง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถหลุดโค้งและรถชนกันเป็นประจำ อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรอบ ณ วงเวียนอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ได้สำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยงทั้งหมด 61 จุด จากฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการทดแทนของวิริยะประกันภัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แล้วจึงดำเนินการปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon