การประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงาน Korea Communications Commission (KCC) สาธารณรัฐเกาหลี

18

มิติหุ้น  –  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงาน Korea Communications Commission (KCC) ณ สำนักงาน KCC ในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างการประชุมหารือทวิภาคีกับ KCC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการสื่อสาร รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี มี Mr. Lee Sang-In รองประธานคณะกรรมการ KCC ให้การต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. โดยได้มีการหารือถึงบทบาทของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ทั้งนี้ รองประธานคณะกรรมการหน่วยงาน KCC ได้กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันผู้ชมจะนิยมรับชมโทรทัศน์จากช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังมีความสำคัญในการนำเสนอข่าว การจุดประกายการอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ในสังคม ซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นสาธารณะของประชาชน นอกจากนี้  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังมีบทบาทอย่างมากในการผลิตเนื้อหาป้อนให้กับแพลตฟอร์มต่างๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ 
KCC กำลังผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนเพื่อรองรับบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

อนึ่ง รองประธานคณะกรรมการหน่วยงาน KCC ยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการเจรจา Korea-Thailand Broadcast Coproduction Agreement ระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและรัฐบาลไทย ซึ่งฝ่ายไทยนำโดยกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งยังกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสานต่อความร่วมมือระหว่าง KCC และสำนักงาน กสทช. นับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ในปี ค.ศ. 2017โดยรับทราบถึงการขยายสายงานของสำนักงาน กสทช. ที่ได้เพิ่มสายงานวิชาการขึ้นมา อันจะเป็นโอกาสที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว.

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon