ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ส่งแอป “MorDee” (หมอดี) เทคโนโลยีการพบแพทย์ออนไลน์ เติมพลังใจทีมตำรวจสอบสวนกลาง ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ เข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั้งป้องกันและรักษาโรคได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกสมาร์ทดีไวซ์

22

มิติหุ้น – กรุงเทพฯ 8 กรกฎาคม 2567 – ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยกทีมแพทย์ MorDee (หมอดี) ร่วมยกระดับการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยทั่วประเทศ ร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สร้างสมดุลทั้งกายและใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ด้วยบริการดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำกว่า 500 คน ครอบคลุมทุกเรื่องสุขภาพกว่า 20 สาขา พร้อมบริการส่งยาถึงบ้านทั่วประเทศ ทั้งยังครอบคลุมการดูแลสุขภาพถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางด้วย อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวนาน อีกทั้งยังคลายกังวลในเรื่องประวัติการรักษาที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดโอกาสเกิดโรค รวมถึงลดความรุนแรงจากการลุกลามของโรคต่างๆ

แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ MorDee (หมอดี) เชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Healthcare) อาทิ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช็คสุขภาพเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนโดยนักโภชนาการ บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ (Telemedicine) พร้อมบริการส่งยาตามคำแนะนำของแพทย์ถึงบ้านทั่วประเทศ รอรับยาที่บ้านได้ภายใน 90 นาทีในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งยังเชื่อมโยงบริการประกันสุขภาพกับพันธมิตรของ MorDee ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และสามารถดูบันทึกประวัติการรักษาได้แบบส่วนตัวและมีความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงด้วย

พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า “ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มุ่งยกระดับศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและใจของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้มีความเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่อยู่เสมอ การร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เพื่อให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางในครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของ CIB ในการดูแลสุขภาวะของตำรวจในหน่วยงาน โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผลกระทบในการปฏิบัติงานอย่างหนักและหลากหลายมากขึ้น รวมถึงความเครียดสะสมจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของตำรวจจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน CIB เชื่อมั่นว่า การร่วมมือครั้งนี้จะเติมเต็มการดูแลสุขภาพกายและใจของทีมตำรวจสอบสวนกลาง ตลอดจนตอบโจทย์ความต้องการในด้านบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากสิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการตำรวจ”

นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล ที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการดิจิทัล เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นความภาคภูมิใจของเรา ที่ได้มีโอกาสร่วมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของทีมตำรวจสอบสวนกลางและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล ตระหนักและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางในการปกป้องดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องอาศัยแรงกายแรงใจที่แข็งแกร่ง แอปพลิเคชัน MorDee จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางทั่วประเทศ สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการของ MorDee ที่มากกว่าแค่การรักษาโรค แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้บริการโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันชั้นนำผ่านระบบออนไลน์ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ที่สำคัญ สามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพได้ตลอดเวลา และมีความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูลสุขภาพ จึงไม่ต้องกังวลกับประวัติการรักษาที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล ส่งมอบบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ด้วยสิทธิประโยชน์ในการปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ ครอบคลุมกว่า 20 สาขา พร้อมบริการส่งยาถึงบ้าน รวมถึงเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Healthcare) ให้บริการดูแลสุขภาพ อาทิ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และไข้เลือดออก บริการตรวจเช็คภูมิแพ้อาหารแฝง เช็คระดับฮอร์โมนที่เป็นสัญญาณของโรคต่างๆ และตรวจเช็คระดับสารอาหารในร่างกาย ตลอดจนบริการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนโดยนักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสิทธิประโยชน์ถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางด้วย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและครอบครัว สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 หรือ จนกว่าสิทธิ์จะครบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MorDee ได้ที่ https://mordeeapp.com

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon