จับตาวาระ ครม. ถกงบ ดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนชงสภาฯ

70

มิติหุ้น – จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ หารืองบ ดิจิทัลวอลเล็ต หากผ่านเตรียมเสนอสภาฯ พิจารณา

        ในวันนี้ (9 ก.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวาระครม. ที่ต้องจับตาในเรื่องวงเงิน โครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยสำนักงบประมาณ เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ. …. กรอบวงเงิน 1.22 แสนล้านบาท

สำหรับครั้งนี้ จะเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ. …. มาพร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งหากที่ประชุม ครม. เห็นชอบในขั้นตอนต่อไป จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

โดยในส่วนของรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกรอบวงเงิน 122,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 แหล่งเงินสำคัญในการดำเนิน โครงการดิจิทัลวอลเล็ต

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon