ครม. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

19

มิติหุ้น – มติครม. ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน ยกเว้นบางอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2567 ถึง 19 ต.ค. 2567

        นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (9 ก.ค. 67) มีมติเห็นชอบและรับทราบ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก 3 เดือน

  • จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยี่งอ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน
  • จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ. ปานาเระ อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน
  • จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง อ.รามัน อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2567 ถึง 19 ต.ค. 2567 ซึ่งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon