BPP ปลื้ม รับโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ย้ำจุดยืนส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสู่สังคม ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

39

มิติหุ้น  –  บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP โดยนายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา  ผู้อำนวยการสายอาวุโส – วางแผนกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ (ซ้ายสุด) เข้ารับโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ที่ 2 จากซ้าย) การรับมอบรางวัลดังกล่าวสะท้อนการดำเนินงานของ BPP ที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพสู่สังคม

โล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 34 แห่ง จากทั่วประเทศ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon