บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2024 จากนิตยสาร FinanceAsia สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมก้าวสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก

21

มิติหุ้น  –  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่าย
ไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความ
โอบอ้อมอารี” ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับ 4 รางวัลจากการประกาศราย
ชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2567 (Finance Asia Asia’s Best Companies
2024) จัดโดยนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำ

ของภูมิภาคเอเชีย มอบรางวัลในหมวดต่างๆ แก่องค์กรชั้นนำของเอเชีย จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินในภูมิภาค
สำหรับปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล
ระดับ Gold 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้นำองค์กรที่ดีที่สุด (Best CEO Thailand)
มอบให้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relations) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลระดับ Bronze อีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล

ผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุด (Best CFO Thailand) มอบให้แก่ นางสาวศิริวงศ์ บวร
บุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพา
เวอร์ จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้
หลัก ESG (Most Committed to ESG)

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า รางวัลที่บริษัทได้รับในปีนี้
ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง สะท้อนถึงการทำ
งานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) ของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
เอเชีย  พร้อมตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยการ
ขยายการลงทุนกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโซลูชัน
ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบ
โตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering the World
Compassionately” โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี และมุ่งสร้างคุณ
ค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิต
พลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับทิศทางและเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ในระยะยาว ภายในปี 2573 ตั้งเป้า
เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% และขยายการลงทุนสู่กำลังการผลิต
10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา นอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 หรือ คศ. 2050

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon