ศุภาลัย ผนึก 4 กรีนพาร์ทเนอร์ เจาะเทรนด์อีโคไลฟ์สไตล์ จุดประกายตกแต่งบ้านรักษ์โลก มุ่งสู่ Zero Waste

20

มิติหุ้น  –  นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573 จาก BAU (Business As Usual) พร้อมแผนงานรองรับที่ปฏิบัติจริง เดินหน้าขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสีเขียว บ้านและคอนโดมิเนียมศุภาลัยให้เกิดเป็นรูปธรรม สู่องค์กร Zero Waste แบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ Green Product รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่ใส่ใจกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง และการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยรักษ์โลก ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศุภาลัยเป็นหนึ่งในผู้นำสร้างนวัตกรรมที่อยู่อาศัยร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืน  ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษา พัฒนา นำไปสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่ม นำมาใช้ในโครงการศุภาลัย และยังต่อยอดนวัตกรรมสู่วงกว้างต่อไป

 นายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสรักษ์โลกเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ ลูกค้านิยมการใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติ และใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว โดยการนำธรรมชาติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานออกแบบ   ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์หลักและการตกแต่ง จนนำมาสู่การจุดประกายปั้นโมเดลตกแต่งบ้านรักษ์โลก “Sustainable Design” โดยร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสายกรีน Eco-Friendly Product แบรนด์ Wilsonart , SC GRAND , SONITE และ MORE ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกันในด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการ Upcycling เปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ วัสดุทดแทน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่รักษ์โลกที่มีคุณภาพ      ดีไซน์สวย ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน และอิงความเป็นธรรมชาติ เช่น วัสดุปิดผิวของเฟอร์นิเจอร์ Built-in ภายในบ้าน    ใช้แผ่นลามิเนตทำจากไม้ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ , Top Solid Surface เคาน์เตอร์ครัว ทำจากเปลือกไข่ผสมหินสังเคราะห์ , ผ้าม่าน ผ้าที่บุหุ้มเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตจากผ้าที่มาจากเศษผ้า เศษด้าย , เก้าอี้ทำจากเยื่อกากกาแฟ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งภายในบ้านตัวอย่างโครงการศุภาลัยทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสร้างแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนบ้านให้ยั่งยืน

นายอดิศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า วิลสันอาร์ท เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตลามิเนต ที่ตอบโจทย์งานออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย เหมาะต่อการนำไปใช้งาน    ทั้งภายในและภายนอกหลากหลายรูปแบบ ด้วยจุดเด่นเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกเสมือนวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ดีไซน์สวยงาม ทนทาน และมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรองด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทำให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ                                                                                                                                                                                                                สำหรับความร่วมมือกับศุภาลัย เลือกใช้แผ่นลามิเนต นำมาตกแต่งปกปิดผิวของเฟอร์นิเจอร์ Built-in ภายในบ้านตัวอย่างศุภาลัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบในการผลิตมาจากไม้จากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ ลดการตัดต้นไม้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮต์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งลามิเนตของแบรนด์ Wilsonart มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำที่ 3.70 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อตารางเมตร และมีการใช้ Recycle raw material ในกระบวนการผลิตมากกว่า 48%

นายจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม SC GRAND มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบดังกล่าวนี้ พัฒนาผ้ารีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผ้าที่ไม่ฟอกย้อม โดยความร่วมมือกับศุภาลัยนำเศษผ้า เศษด้ายที่ไม่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ นำมาตกแต่งบ้านตัวอย่างโครงการศุภาลัย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะ แต่ยังช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงานในการผลิตผ้าใหม่

ผ้ารีไซเคิลที่นำมาใช้มีความทนทาน สวยงาม ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของผ้า โครงสร้าง และดีไซน์ได้ตามต้องการ โดยบริษัทฯ มี LCA (Life Cycle Assessment) ให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลงจากการใช้ผ้ารีไซเคิลที่นำมาใช้ตกแต่งบ้านตัวอย่างโครงการศุภาลัย สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เกือบ 100%

นายเจตนัตว์ ศุภพิพัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ฟิวเจอร์ไซเคิ้ล จำกัด เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่าของเสียคือทรัพยากรที่มีคุณค่า” ด้วยวิสัยทัศน์และความตั้งใจเดียวกัน บริษัทฯ จึงร่วมมือกับศุภาลัยมุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุหมุนเวียนในวงกว้าง พัฒนาวัสดุจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เยื่อกาแฟ ฝุ่นไม้  ฝาขวดน้ำ และฟอยล์กล่องนม นำมาใช้ในการออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะลดและทดแทนการใช้วัตถุดิบใหม่                                                                                                                                                                    การร่วมมือกับศุภาลัยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ MORE เท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางเลือกในชีวิตประจำวันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในโครงการนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งไม่น้อยกว่า 25% ร่วมกับโครงสร้างไม้ยางพาราจากการเหลือใช้ของภาคการเกษตร โดย Slab Chair มีการใช้เยื่อกาแฟที่เหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วเทียบเท่ากาแฟที่ใช้ในการเสิร์ฟ 23.7 แก้ว และ Woven Bound Chair ที่มีการใช้เยื่อกาแฟที่เหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วเทียบเท่ากาแฟที่ใช้ในการเสิร์ฟ 22.2 แก้ว

นางสาวอโนมา ไทยกล้า Operating Manager บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด            เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SONITE ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบใหม่ๆ บริษัทฯ ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ เช่น เปลือกข้าว เปลือกไข่ ใยมะพร้าว พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ทันสมัยและใช้งานได้จริง ด้วยกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ “E-Marble” หรือ หินอ่อน เป็นผลผลิตจากการผสมผสานระหว่าง “เปลือกไข่” และหินสังเคราะห์ ทำให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน ดีไซน์เรียบง่าย มีความหรูหรา และทันสมัย โดยหินอ่อนพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำที่ 77.5 กิโลกรัมคาร์บอน ไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งทางศุภาลัยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TOP SOLID SURFACE นำมาตกแต่งเคานเตอร์ครัวบ้านตัวอย่าง ทำให้พื้นผิวเรียบสนิท  ทำความสะอาดง่าย ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และปลอดภัยต่อลูกค้า

 

ศุภาลัยมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมาย Zero Waste อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนความยั่งยืน – รักษ์โลก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ การลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดขึ้น และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon