วันอาทิตย์ 25 กันยายน 2022

Sittalk

SITTALK : ปลดล็อกแรงบันดาลใจ “วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์” ผู้อำนวยการสายง...

SITTALK : ปลดล็อกแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองและความคิด ที่จะพาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ของ "วิริทธิ์พล จุไรสินธุ์" ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บมจ.พริมา มารีน (PRM)

SITTALK ปลดล็อคแรงบันดาลใจ – เสียงเพลงบรรเลงทุกความสำเร็จ ก้าวผ่านทุกอุปสร...

SITTALK ปลดล็อคแรงบันดาลใจ - เสียงเพลงบรรเลงทุกความสำเร็จ ก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยพลังใจ ดร.อัญชลิน พรรณิภา เปิดตัวตนความเป็นศิลปิน ที่ใช้ทุกทำนองในการก้าวผ่านทุกอุปสรรค และสามารถพา TQM ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

5G กับภาคการเกษตรในประเทศไทย

ข่าวล่าสุด