หน้าแรก แท็ก ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์

แท็ก: ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์

ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำ...

มิติหุ้น  -  “นางวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารกองทรัสต์ภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพ...

SRIPANWA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2567

มิติหุ้น  -  บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SRIPANWA”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเ...

กองทรัสต์ SRIPANWA จ่ายเงินปันผลมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

มิติหุ้น - นายสงกรานต์ อิสสระ  กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) จากผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.1792 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,008,26...

ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ("SRIPANWA") นำโดยนายวรสิทธิ อิสสระ  ประธานกรรมการ, นางวิไล อินทกูล  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เม...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS