หน้าแรก แท็ก ทุนสำรองระหว่างประเทศ

แท็ก: ทุนสำรองระหว่างประเทศ

บริษัทไทยมีสะเทือน หลังธนาคารกลางเมียนมาออกกฎเข้มคุมทุนสำรอง สั่งให้ลูกค้าธุรกิจ...

มิติหุ้น -สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ตามมาตรการปกป้องทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลง ทางธนาคารกลางเมียนได้ประกาศคำสั่งส่งถึงธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แจ้งต่อลูกค้าธุรกิจและผู้กู้ยืมเงินรายย่อยให้ระงับการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่กู้จากต่างประเทศ ที่ได้รับทั้งใ...

TTB วิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทย…เปลี่ยนไปอย่างไรหลังโควิด-19

มิติหุ้น - จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงในช่วงเกือบ 2 ปี ส่งผลให้เริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี นับแต่ปี 2548 การเปลี่ยนแปลงนี้จึงกลายเป็นจุดเปราะบางของเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากในช่ว...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS