หน้าแรก แท็ก ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

แท็ก: ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมกา...

“ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดร้อยละ 0.52

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีในปัจจุบัน ต...

ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ภาคชนบท พร้อมอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยล้...

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนหัวขบวนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามโมเดล BCG ภายใต้หลัก SDGs และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ...

ธ.ก.ส. แจ้งปรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า    ธ.ก.ส. จะดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามประกาศที่ สกส2. 7/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2...

ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125 – 0.25%

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนถึงครั้งล่าสุดในวันที่ 25 มกราคม 2566 รวมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จำนวน 4 ครั้...

ธ.ก.ส. จัดมาตรการแก้ปัญหาหนี้พี่น้องชาวใต้แบบครบวงจร ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สั...

มิติหุ้น - ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ดูแลปัญหาหนี้สินเกษตรกรแบบครบวงจรในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการในการลดภาระด้านหนี้สิ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการชำระดีมีคืน มาตรการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วน มาตรการจ่ายน้อยผ่...

ธ.ก.ส. งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 2 ธ.ก.ส. นำทัพสถาบันการเงิน ช่วยแก้...

มิติหุ้น - กระทรวงการคลัง ธปท. และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มอบ ธ.ก.ส. นำทัพสถาบันการเงินของรัฐลงพื้นที่ภาคอีสาน เร่งคลายปัญหาภาระหนี้ ให้คำปรึกษาทางการเงินผ่านมาตรการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนแบบครบวงจร ควบคู่กับการเติมความรู้ เติมทุน ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งมอบแคมเปญโปรโมชั...

“ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.” ฝากง่ายแถมลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท...

มิติหุ้น  -  ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.” ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 5 ล้านบาท รางวัลพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง เป็นเงินรางวัล 2 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาทต่อเดือ...

“ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตร ผลักดัน...

มิติหุ้น  -  ธ.ก.ส. จับมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model โดยเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ทำการเกษตรอย่างมืออาชีพผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรมาขับเคลื่อนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต พัฒ...

ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตร ผลักดันศักยภาพ...

มิติหุ้น - ธ.ก.ส. จับมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model โดยเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ทำการเกษตรอย่างมืออาชีพผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรมาขับเคลื่อนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต พัฒนา...

“ธ.ก.ส. ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งย...

มิติหุ้น  -  ธ.ก.ส. จัดทัพมาตรการดูแลหนี้สินเกษตรกรในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน พร้อมมาตรการในการช่วยเหลือและลดภาระด้านหนี้สิน อาทิ การให้คำปรึกษาทางการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงก...

“ธ.ก.ส. จับมือ กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในโอกาส “วันออมแห่งชาติและวันครบรอบส...

มิติหุ้น  -  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันออมแห่งชาติ” และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57 ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ กอช. จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติและ...

ธ.ก.ส. เปิดตัว ธ.ก.ส. A-Mobile Plus ยกระดับธุรกรรมทางการเงิน ที่สะดวก รวดเร็ว เพ...

มิติหุ้น  -  ธ.ก.ส. ยกระดับบริการ Mobile Banking สู่ ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เสริมศักยภาพการทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม ทั้งการถอน โอน เติม จ่าย ซื้อสลาก ตรวจสลาก ธ.ก.ส. การขอสินเชื่อ การตรวจสอบข้อมูลบัญชี เงินฝาก เงินกู้ พร้อมเปิดตัวสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. หน...

ธ.ก.ส. วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

มิติหุ้น  -  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช   23 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพ...

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู

มิติหุ้น - ธ.ก.ส. มอบนโยบายสาขาในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนรู จัดถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน สำรวจข้อมูลความเสียหาย พร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 12,000 ล้านบาท นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์...

ธ.ก.ส. ปลื้มกระแสตอบรับยอดฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 2 ครบเต็มวงเง...

มิติหุ้น - นายธนารัตน์  งามวลัยรัตน์  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” ช่วงที่ 2 ซึ่งเปิดรับฝาก 22 กันยายน 2565 จำนวน 2,200 ล้านหน่วย ๆ ละ 100 บาท วงเงินรับฝาก 22,000 ล้านบาท  ซึ่งได้รับเสียงต...

ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรผู้ใช้บริการ

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการใ...

“ธ.ก.ส. เติมทุน 1.5 แสนล้าน เสริมแกร่งธุรกิจหัวขบวน หนุนการเติบโตอย่างยั่ง...

มิติหุ้น  -  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานกลุ่มทักษิณ ปาล์ม ซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจร ตั้งแต่ต้นกล้าปาล์มจนถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ มีการนำระบบบริหารที่ลดปริมาณของเสีย (Zero Waste) และส่งเสริมการหมุนเวียนทรั...

ธ.ก.ส. จัดทัพพื้นที่  เร่งช่วยเหลือลูกค้าก้าวข้ามวิกฤติ

มิติหุ้น - ธ.ก.ส.จัดทัพสาขา เข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่แบบครบวงจร ทั้งการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแบ่งเบาภาระหนี้ ผ่านโครงการชำระดีมีคืน การปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้ การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิม อาชีพเสริม อาชีพใหม่ การประสานเครือข่ายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและสร้า...

“ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม”

มิติหุ้น  -   นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุมู่หลาน ทำให้เกิดวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำลังขยายมาในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS