หน้าแรก แท็ก นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ

แท็ก: นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ

ร่วมหารือ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อม Mr. Fong Nee Wai  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) ร่วมประชุมหารือเรื่องภาพรวมการจดทะเบียนเข้าตลาดหลั...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS