หน้าแรก แท็ก นายเอกพล พงศ์สถาพร

แท็ก: นายเอกพล พงศ์สถาพร

WICE ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 15 พ.ค.63

มิติหุ้น - นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 62 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 62 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 63 ทั้งนี้ บริษัทจั...

ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวจ่ายปันผลเงินสด 0.12 บาทต่อหุ้น

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ  นางอารยา คงสุนทร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  (WICE)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โด...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS