หน้าแรก แท็ก นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แท็ก: นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

# BH (มิติหุ้น) ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในห...

# BH (มิติหุ้น) ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 125บ.ทั้งนี้ราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราร้อยละ20 ของราคาเสนอซื้อ โดย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) โดยไม่ได้มีการแจ้งกับบริษัทฯ ก่อน    นอกจากนี้BH เห็นว่า...

BDMS  เผย “ปราเสริฐ-ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเ...

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS  โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท เผยว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้ มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิง...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS