หน้าแรก แท็ก นิด้า

แท็ก: นิด้า

“บลจ.เคดับบลิวไอ” จับมือ “นิด้า” ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างอ...

            มิติหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด นำโดยนายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร...

ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ จับมือ นิด้า สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการฝึกอบรมเพื...

มิติหุ้น  -  ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการผ่านความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายบุคลากร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายใต้กรอบความร่วมม...

‘นิด้า’ ประเมิน GDP ปี 63 ติดลบ 2 -3% แนะรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและงบกลางช่วย...

มิติหุ้น - ‘นิด้า’ ประเมิน GDP ปี 63 แนวโน้มขยายตัว -2% ถึง -3% COVID-19 กระทบการท่องเที่ยว ส่งออก SMEs หลังถูกปิดบริการชั่วคราว แนะรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและงบกลางช่วยพยุงเศรษฐกิจและแรงงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2563 GDP ขยายตัว -2% ถึง -3% หากสถานการณ์แ...

นิด้า จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference คร...

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “Dealing with Disruption”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS