วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023
หน้าแรก แท็ก บริษัท บ้านปู จำกัด

แท็ก: บริษัท บ้านปู จำกัด

(แก้ไข)BANPU เผยผลประกอบการปี 2565 แข็งแกร่ง กำไร 1,162 ล้านเหรียญสหรัฐ ก้าวสู่...

มิติหุ้น - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลการดำเนินธุรกิจปี 2565 โดยมีรายได้จากการขายรวม 7,693 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 272,270 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,570 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 139,080 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 87 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส...

บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผลตอบแทน [3.10 – 4.10]...

มิติหุ้น - นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โ...

บ้านปูรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022”

มิติหุ้น - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร (ขวา) เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award”  จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) จากการประกาศรางวัลการเ...

สมฤดี ชัยมงคล รับ “ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาบัญชี จาก ม.กรุงเทพ

มิติหุ้น - นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถระด...

เจาะลึกแคมเปญ “เพลงรักจากพลังงานสะอาด” ของบ้านปู กับ “โซลูชันพลังงาน” ที่สร้างป...

มิติหุ้น  -  แม้ทุกวันนี้ ความยั่งยืน การรักษ์โลก รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นค่านิยมที่คนยุคปัจจุบันรับเข้าไปในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานสะอาด ยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกไกลตัวและจับต้องได้ยาก ด้วยเหตุนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านพลังงานท...

บ้านปูช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่า 300...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ศูนย์น้ำมิตร เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการสนับสนุนครั้งนี้สามารถแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ 300 ครัวเรือน และอีกส่วน...

บ้านปูส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า มอบบอร์ดเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้าม...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้ส่งมอบบอร์ดเกม “EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ให้แก่ 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่สนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม โดยเกม ‘EV City...

บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ส่งเสริม SE Ecosyste...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ สถาบัน ChangeFusion จัดงาน “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 11 (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อขยายตลาด และสร้างโอกาสให้ผู้...

บ้านปูช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 2.2 ล้านบาท

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว มูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะสามารถแจกจ่ายอาหารปรุงสุกได้กว่า 90,000 ก...

บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น มอบถุงยังชีพกว...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นกว่า 1,000 ครัวเรือน รวมมูลค่า 602,730 บาท โดยนำถุงยังชีพดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่โรงเรียนบ้านกงประชาน...

BANPU เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 65 แข็งแกร่งต่อเนื่อง รุดสร้างการเติบโตกลุ่ม...

มิติหุ้น  -  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานของเราในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการขยายตัวของรายได้ที่เริ่มเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งจากการขยายการเ...

บ้านปูรับรางวัลเกียรติยศ “Sustainability Awards of Honor” จากเวที SET Awards 20...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร (ขวา) รับมอบรางวัลอันเกียรติ SET Awards 2022  ประเภท Sustainability Awards of Honor ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จาก ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหล...

บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบถุง...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 830 ครัวเรือน รวมมูลค่าทั้งสิ้น  647,860  บาท โดยนำถุงยังชีพดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนทั้งในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวงและพื้นที่ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุ...

บ้านปูช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี มูลค่า 3 ล้านบาท

มิติหุ้น  -  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว มูลค่า 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัย ในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะสามารถแจกจ่าย...

บ้านปูรับรางวัล “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระ...

มิติหุ้น  -  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายชัชพล อุตตมานนท์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส – อาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน (ซ้าย) รับมอบ “รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ในระดับดาวรุ่ง จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ขวา) ในง...

บ้านปู รับมอบรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022”

มิติหุ้น  -  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เข้ารับมอบรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022” ประเภทอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่...

‘บ้านปู’ ปิดการขายหุ้นกู้ได้เกินกว่าเป้าหมาย สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

มิติหุ้น  -  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทำให้สามารถปิดการขายได้เกินกว่าความต้องการที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้คร...

“Power Green Camp” ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จุดประกายเยาวชน ให้ลุกขึ้นมาเริ่...

มิติหุ้น  -  วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้เยาวชน เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตอย่างมีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันช่วยพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐ...

BANPU เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ย 3.26 – 4.20% ต่อปี เรทติ้ง A+ เสนอขาย...

มิติหุ้น  -  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ ...

บ้านปู ปิดครึ่งแรกปี 2565 แข็งแกร่ง ขยายลงทุนพลังงานที่สะอาดขึ้น เดินหน้าสร้า...

มิติหุ้น  -  นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกปี 2565 นี้ นอกจากปัจจัยราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วยังเป็นผลจากการเร่งขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานแบบก้าวกระโดดตามกลยุทธ์ ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS