Tuesday 7 July 2020
Home Tags บลจ.กรุงไทย

Tag: บลจ.กรุงไทย

นับถอยหลัง5วันปิดฉาก‘SSFX’ เปิดโพยกองทุนเด็ด5ค่ายบลจ.

นับถอยหลังจากวันนี้ (25 มิ.ย.2563) กองทุนรวมเพื่อการออมชนิดพิเศษ หรือ SSFX จะครบกำหนดอายุในการซื้อเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี ภายในสิ้นเดือนหรือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้แล้ว ผู้ลงทุนที่ต้องบริหารจัดการภาษีจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะซื้อกองทุนดังกล่าว เพราะจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มสูงสุด 200,000...

KTAM ขายตราสารหนี้ 6 เดือน ประมาณตอบแทน 0.40% ต่อปี

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 3 ( KTSIV6M3) ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เน้น...

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือน ตอบแทนประมาณ 0.40% ต่อปี

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 ( KTSIV3M3) ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3  เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้า...

KTAM ปิด IPO 3,300 กว่าล้านบาท ในวันเดียว ตอกย้ำความมั่นใจของนักลงทุนในการบริหาร...

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์ 57 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชื่อย่อคือ KTFFE57 มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก / ตราสารหนี้ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เพิ่งเปิดเสนอ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS