หน้าแรก แท็ก บุศรา อุไรกุล

แท็ก: บุศรา อุไรกุล

หุ้นเพิ่มทุน SKY 20 ล้านหุ้น ติด Silent Period 1 ปี

มิติหุ้น-บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) โดย นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ เปิดเผยว่า จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.63  ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย...

# SKY (มิติหุ้น) แจ้งหุ้น PP จำนวน 20 ล้านหุ้น ติด Silent Period 1 ปี

# SKY (มิติหุ้น) แจ้งหุ้น PP ที่เสนอขายให้แก่ (1) น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (2) น.ส.บุศรา อุไรกุล และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) จำนวน 20 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.80 บาท นั้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS