หน้าแรก แท็ก ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แท็ก: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

DEMCO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานกรรมการ  , นายนริศ ศรีนวล  ประธานกรรมการอิสระ , นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส  ประธานกรรมการสรรหาฯ , นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เด็มโก้ (DEMCO)  ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้บริหาร DEMCO...

SYNEX แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 พร้อมจ่ายปันผลงาม หุ้นละ 0.32 บ. กำหนดจ่าย...

มิติหุ้น - ซินเน็คฯ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 บอร์ดฯ มีมติเลื่อนการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ พร้อมไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลงานงวดครึ่งหลังปี 2562 ในอัตราหุ้นละ...

CHEWA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มิติหุ้น - ประชุมผู้ถือหุ้น: นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายบุญ ชุน เกียรติ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...

PTTEP แจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว...

มิติหุ้น - บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ  PTTEP  ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวันที่ 28 มี.ค.63 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.63 ออกไปก่อน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้กระ...

BAM ปรับแผนจัดประชุมผถห.และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มิติหุ้น-ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เตรียมการที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกระจ...

RATCH แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 พร้อมให้พนักงาน Work From Home ป...

มิติหุ้น - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงประกาศมาตรการป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ด้านการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ที่ม...

อนันดาฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลดำเนินง...

ผู้ถือหุ้นTHEเตรียมรับปันผล 0.10 บาท 24 พ.ค.นี้

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในทุกวาระ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0...

ริชสปอร์ต (RSP) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 61 มีมติจ่ายปันผลงวดปี 60 ที่ 0.15บาท/ห...

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการ และนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2560...

SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ  นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ  นางธิดา  ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)(SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำห...

ผู้ถือหุ้น APCO ไฟเขียวจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานคณะกรรมการ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท หรือคิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นป...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS