หน้าแรก แท็ก ประมุข อุณหเลขกะ

แท็ก: ประมุข อุณหเลขกะ

เคหะสุขประชา ลงนามบันทึกความเข้าใจ “มทร.ส.” พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพตลาดสินค้าเกษ...

  มิติหุ้น - “บมจ.เคหะสุขประชา” จับมือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” ลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนากลุ่มครัวเรือนเปราะบางในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ให้เกิดความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพและการบริหารทรัพยากรที่มี พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลาดสินค้าเกษตรให้ถูกต้อง ทันสมัย เป็นสากล มีคุณภา...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS