หน้าแรก แท็ก มนินทร์ อินทร์พรหม

แท็ก: มนินทร์ อินทร์พรหม

เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก...

มิติหุ้น - นายมนินทร์ อินทร์พรหม (ที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Industries) จาก Honourable Pehin Dat...

SSIเน้นใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน คว้า3รางวัลประสิทธิภาพจัดการกากอุตสาห...

มิติหุ้น  -  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & KAIZEN (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา...

SSI เข้าร่วมโรงงานนำร่องโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอน-ก...

มิติหุ้น - นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม "โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” จากนายรองเพชร บุญช่วย...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS