วันพุธ 28 กันยายน 2022
หน้าแรก แท็ก ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์

แท็ก: ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์

บลจ. ยูโอบี เสนอขายสองกองทุนลงทุนหุ้นทั่วโลก เน้นลงทุนหุ้นนวัตกรรมและหุ้น ESG

มิติหุ้น - บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (USUSRMF) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UNIRMF) สอดรับกับกระแสการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีความยั่งยืน ESG และหุ้นกลุ่มนวัตกรรม ที่เชื...

บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุนหุ้นยั่งยืนล่าสุด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิ...

  มิติหุ้น-บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ยูโอบี และการให้ความสำคัญของการลงทุนด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Environment, Social and Governance : ESG) ล่าสุดเปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ (USUS) เน้นล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS