หน้าแรก แท็ก รับกระแส AI

แท็ก: รับกระแส AI

บลจ.กรุงไทย สบช่องกระแสAI มาแรง คลอดกองทุนหุ้นเทคฯ

มิติหุ้น - บลจ.กรุงไทย สบโอกาสออกกองทุน KT-TECHNOLOGY รับกระแส AI การใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก สร้างการเติบโตระยะยาว บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM โดย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ได้เสนอขายกองทุนเปิดเคแทม World Technology (KT-TECHNOLOGY) ซึ่งเล็งเห็นโ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS