บลจ.กรุงไทย สบช่องกระแสAI มาแรง คลอดกองทุนหุ้นเทคฯ

118

มิติหุ้น – บลจ.กรุงไทย สบโอกาสออกกองทุน KT-TECHNOLOGY รับกระแส AI การใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก สร้างการเติบโตระยะยาว

บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM โดย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ได้เสนอขายกองทุนเปิดเคแทม World Technology (KT-TECHNOLOGY) ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการลงทุน จากปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงโดดเด่นต่อเนื่อง จากกระแส AI รวมถึงการใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอขายครั้งแรกวันที่ 19 – 27 ก.พ.67

สร้างการเติบโตระยะยาว

ทั้งนี้กองทุน KT-TECHNOLOGY มีความเสี่ยงระดับ 7 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund Y-ACC-USD เพียงกองทุนเดียว เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งปัจจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ Microsoft, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Ericsson และ Qualcomm

เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

อย่างไรก็ดีสำหรับกองทุนรวมหลักมีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนค่อนข้างกระจุกตัวในหุ้นประมาณ 50-100 บริษัท และค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มากกว่าดัชนีอ้างอิง ภายใต้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหุ้นเติบโตในระยะยาว, กลุ่มหุ้นที่มีการเติบโตตามตลาด สร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น, กลุ่มหุ้นที่อยู่ระดับต่ำและมีโอกาสฟื้นตัวสูง

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon