หน้าแรก แท็ก สทบ.

แท็ก: สทบ.

สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาทั่วประเทศ  พร้อมเปิดเวทีลงน...

มิติหุ้น-สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยเป็นการผนึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษ...

เปิดโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา สู่การสร้างอาชีพ-รายได้ พร้อมเชิญชวนลงทะเบียนร...

มิิติหุ้น-นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานการจัดงาน (ที่ 7 จากซ้าย) และนายนที  ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ที่ 6 จากขวา  พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ (ที่ 5 จากขวา) และดร.ปวีณา  พาณิชยพเชษฐ ผู้จัดการโครง...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS