Tuesday 7 July 2020
Home Tags KTAM

Tag: KTAM

KTAM ขายตราสารหนี้ 6 เดือน ประมาณตอบแทน 0.40% ต่อปี

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 3 ( KTSIV6M3) ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เน้น...

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือน ตอบแทนประมาณ 0.40% ต่อปี

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 ( KTSIV3M3) ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3  เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้า...

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 0.40% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (KTSIV3M2) ในวันที่ 27 - 30 เมษายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ ...

KTAM โชว์ฝีมือบริหารทริกเกอร์ฟันด์ คืนกำไรเกินความคาดหมาย 5.3% ใน 15 วัน

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า KTAM สามารถพิสูจน์ฝีมือการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ด้วยความสำเร็จจากกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 (KT-TRIG3) ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนเกินความคาดหวัง ภายใน 15 วัน อยู่ที่ 5.3% ซึ่ง...

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือน ตอบแทนประมาณ 0.80% ต่อปี

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM อยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 (KTSIV3M3) รหัสกองทุน คือ K 9 H ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ เงินฝาก / ตราสารหนี้ธนาคา...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS