หน้าแรก แท็ก NIDA International Business Conference

แท็ก: NIDA International Business Conference

นิด้า จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference คร...

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “Dealing with Disruption”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS