Monday 16 December 2019
Home Tags NSI

Tag: NSI

NSI นำสินประกันภัย ปลื้มรับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2019

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแล...

NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

มิติหุ้น-นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ NSI นำสินประกันภัย มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding และสื่อการสอน...

NSI นำสินประกันภัย ร่วมใจบริจาคโลหิต “NSI Blood Hero”

มิติหุ้น - บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” บริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิ...

นำสินประกันภัย รวมพลังทำดีกับกิจกรรม NSI Blood Hero ปี 3

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero = ให้ชีวิต” เป็นปีที่ 3 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนเตาปูน-บางซื่อร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้...

NSI รวมพลังพันธมิตร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ก้าวไกล ไปด้วยกัน”

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด NSI : 2019  Better Partner For Better Life  เพื่อประกาศวิสัยทัศน์แบรนด์ใหม่ NSI นำสินประกันภัย เน้นความเป็นพันธมิตรที่ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันใ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS