NSI รีแบรนด์ใหม่รับยุค 4.0 ปักหมุดเบี้ยประกันภัยรับรวมปีนี้ ทะยานแตะ 2.33 พันล้านบาท

117

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.นำสินประกันภัย หรือ NSI โดยนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทได้มีการ “รีแบรนด์” เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยี InsurTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยมากขึ้น

รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจและตนเอง อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนารูปแบบธุรกิจประกันภัย นอกจากเป็นการลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มบริการให้กับคู่ค้าและลูกค้า เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งแคลมผ่านมือถือ ขยายช่องทางการขายออนไลน์ และการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ รวมทั้งการตอบข้อซักถามและรับเรื่องร้องเรียนผ่านแชทบอท ทั้งนี้สำหรับงบลงทุนบริษัทมีการจ้างเป็นบางส่วนเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น เนื่องจากบริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว

ปักธงโกยเบี้ยรวม 2.3 พันล.

ขณะที่บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2,330 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน ที่มีเบี้ยรับรวม 2,038 ล้านบาท โดยจะมุ่งในส่วนของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ อาทิ รถบรรทุก และรถเก๋งขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ซึ่งมีสัดส่วนราว 64% ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนราว 36% นอกจากนี้ ตั้งเป้าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ในปีนี้จะเติบโตอยู่ที่ระดับ 20-25% เป็นผลมาจากการเติบโตของคู่ค้าและพันธมิตร ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 61 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 98 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีที่มีการแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยประกันค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นคง สท้อนจากตัวเลขสัดส่วนของอัตราสินทรัพย์เสี่ยงต่อเงินกองทุนสูงถึง 498.39 หรือเกือบ 4 เท่า ของอัตราที่ คปภ.กำหนดสัดส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 140 รวมถึงในปีที่ผ่านมาบริษัทมีสิ้นทรัพย์รวมสูงถึง 3,613 ล้านบาท ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองด้วยความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอน