หน้าแรก แท็ก SEG

แท็ก: SEG

SEG ชี้แจงกรณีรายการซื้อขายหุ้น Big Lot และการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่...

มิติหุ้น-ตามที่บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีปรากฎรายการซื้อขายหุ้น Big Lot เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.81ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นถึงรายการดังกล่าว อ้างอิงจากการปิ...

SEG โผล่ BIGLOT มูลค่า 2,308.80 ลบ.

มิติหุ้น-SEG รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 88.80 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26 บาท รวมมูลค่า 2,308.80 ลบ.

SEG โผล่ BIGLOT มูลค่า 6,320.70 ลบ.

มิติหุ้น-SEG มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 243,103,971 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้น 26 บาท รวมมูลค่า 243.10 ลบ.

SEG โผล่ BIGLOT มูลค่า 988 ลบ.

มิติหุ้น-SEG มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 38 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26 บาท รวมมูลค่า 988 ลบ.

SEG ส่งบ.ย่อยRDDทุ่ม 350 ลบ.เทนเดอร์ INSURE ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 35 บาท

มิติหุ้น-บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) โดยนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (“RDD” หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ”) บริษัทย่อยที่ SEG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Te...

# SEG (มิติหุ้น)แจ้ง บ.ย่อย”รถดีเด็ด ออโต้” ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ INSURE ...

# SEG (มิติหุ้น)แจ้ง บ.ย่อย"รถดีเด็ด ออโต้" ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ INSURE ทั้งหมดจำนวน10ล้านหุ้นในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 35บ.โดยต้องใช้เงินทั้งสิ้น 350 ลบ. www.mitihoon.com

SEG โผล่ BIGLOT มูลค่า 787.50 ลบ.

มิติหุ้น-SEG มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 22.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 35 บาท รวมมูลค่า 787.50 ลบ.

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS