หน้าแรก แท็ก SSI

แท็ก: SSI

SSI ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ผลิตภัณฑ์HRCได้รับการรับรองฉลากECO+

มิติหุ้น  - ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ  ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของฉลาก ECO PLUS  ซึ่ง “เป็นฉลาก ประเภทรับรองตนเอง (Self-declared environmental claims)” หัวข้อการนำพลั...

SSI ร่วมประกาศเจตนารมย์เตรียมพร้อมรับมือ CBAM

มิติหุ้น  -  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือมาตรการ CBAM” ร่วมกับองค์กรนำร่อง 15 แห่ง จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก...

SSI Group Coding Camp เสริมแกร่งวิทยาการคำนวณเด็กบางสะพาน

มิติหุ้น  -  กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมเยาวชนบางสะพาน “SSI Group Coding Camp รุ่นที่ 1“ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่...

SSI ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ก.พลังงานมอบรางวัลThailand Energy Awards 2...

มิติหุ้น  -  นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล ดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ให้แก่นายอรรถกร อุปการ หัวหน้าสายงานซ่อมบำรุง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นนำในภูมิภาคอาเซีย...

ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ “SSI” มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง-...

มิติหุ้น - นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ "SSI" เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) และศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ (“ผู้ทำแผน”) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ต่อ...

SSI ใส่ใจอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ สสปท.มอบรางวัล Zero Accident ระดับทอง

มิติหุ้น - นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

SSIร่วมพันธมิตรจัดวิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคม2023 รายได้ช่วยผู้ด้อยโอกาสรวม15ครั้ง37ล...

มิติหุ้น -  พันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ...

SSI มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรอ.มอบรางวัลอุตฯเชิงนิเวศที่...

มิติหุ้น - ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน’ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” ระดับ Gold Plus Award จากนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบด...

เอสเอสไอจัดสัมมนา “SSI Steel Construction Virtual Forum” ขับเคลื่อนการพัฒนาวิศวก...

  มิติหุ้น - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดสัมมนาวิชาการ “SSI Steel Construction Virtual Forum” ภายใต้แนวคิด “Sustainable VALUE towards Steel Construction” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานก่อสร้างอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างในป...

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

มิติหุ้น - นายบุญทวี บุญญอารักษ์ (กลาง) หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณจากนายรองเพชร บุญช่วยดี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วม “โครงการส่งเส...

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประ...

มิติหุ้น - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน...

SSI ร่วม 10 องค์กรภาคธุรกิจไทยนำร่องมุ่ง Net Zero

มิติหุ้น - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกับ 10 องค์กรนำร่องลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions” ซึ่งจัดโด...

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเสริมแกร่งสาธารณสุขชุมชน มอบห้องความดันลบโรงพยาบาลบางสะพาน

มิติหุ้น - กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI, TCRSS, TCS, WCE, BSBM) โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ภายในอาคารผู้ป่วยใน 2 (อาคารหลังใหม่) โรง...

SSIร่วมพันธมิตรจัดวิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคม2022 รายได้ช่วยผู้ด้อยโอกาสรวม14ครั้ง34...

มิติหุ้น  -  5 พันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไ...

SSIเน้นใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน คว้า3รางวัลประสิทธิภาพจัดการกากอุตสาห...

มิติหุ้น  -  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งโดยใช้หลักการ 3Rs & KAIZEN (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา...

SSI เข้าร่วมโรงงานนำร่องโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอน-ก...

มิติหุ้น - นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรนำร่องที่เข้าร่วม "โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” จากนายรองเพชร บุญช่วย...

SSI-TCRSS รับ“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ

มิติหุ้น - นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักจัดการสิ่งแวดล...

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินภารกิจสู้ภัยโรค...

มิติหุ้น - กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-BSBM-TCS-WCE) มอบเงินสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่ประจำปี 2564 เพื่อนำไปดำเนินภารกิจสู้ภัยโรคโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอำเภอบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยกำนัน 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอบาง...

SSI รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020

มิติหุ้น-นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “SSI” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ปร...

SSI เปิดให้เทรด1 – 10 ก.ค. 2563  แนะนำอย่างไร

SSI ปลด SP  เปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เงื่อนไข                    : - ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ  SSI ในวันแรกของการซื้อขาย - ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS