หน้าแรก แท็ก SSS

แท็ก: SSS

SSS แปลงโฉมชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่

มิติหุ้น - บมจ.สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น หรือ SSS แจ้ง ตลท. ว่าได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ “WELL” ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อได้รับอนุญ...

SSS (มิติหุ้น) บอร์ดมีมติเปลี่ยนชื่อ “บริษัท สตาร์สิทธิ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ...

#SSS (มิติหุ้น) บอร์ดมีมติเปลี่ยนชื่อ “บริษัท สตาร์สิทธิ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SSS เป็น “เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ WELL” มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.67 นี้ ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง Web : https://www.mitihoon.com/ Facebook : http...

SSS เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นโหวดผ่านเข้าลงทุนในหุ้น EGD พร้อมกลับมาซื้อขาย (Resume S...

# SSS (มิติหุ้น) แจ้งตลท. ว่า บอร์ดมีมติเข้าลงทนในหุ้นสามัญ "บ.อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ หรือ EGD" ธุรกิจรับซื้อและจําหน่ายชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซี่งจะใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะและเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายฯ จึงเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 ...

SSS แจ้งลดทุนจดทะเบียน49ลบ.

มิติหุ้น – บมจ.สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น หรือSSS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทจำนวน 49 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วเดิมจำนวน 238.64 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วใหม่ จำนวน 189.64 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหน...

SSS ดึง “พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์” รักษาการ CEO

มิติหุ้น   -  บมจ.สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น (SSS)  แต่งตั้ง ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร...บอกเลยว่า มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ครบเครื่องจริงๆ คร่า...งานนี้ก็เพื่อเสริมทัพทีมผู้บริหาร SSS ให้แข็งแ...

STAR เปลี่ยนชื่อเป็น “สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น” ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SSS̶...

  มิติหุ้น-นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SSS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จากเดิมบริษัท สตาร์ ยูนิเว...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS