บล.กสิกร แนะนำถือ GULF 58 บาท

271

บล.หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินราคาเป้าหมาย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ด้วยคำแนะนำถือ 58 บาทแม้ว่าราคาตลาดของ GULF จะมี upside จำกัดต่อราคาเป้าหมาย อย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกต่อ GULF เนื่องจากบริษัทฯ กำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 21% ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP และ SPP ภายในปี 2567 ซึ่งในช่วงปี 2561-2562 เราคาดว่า GULF จะมีกำลังการผลิตตามสัญญาที่แท้จริงเติบโตอีก 550 เมกะวัตต์หรือเท่ากับ 15% CAGR ในช่วงปี 2560-2562

นอกจากนี้เราเชื่อว่าในไตรมาส 4/2560 GULF จะมีกำไรสุทธิเติบโต 604% เทียบกับปีก่อนและ 74%เทียบกับไตรมาส3/2560 ขณะเดียวกัน GULF ยังจะมีโอกาสได้ประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะสร้างรายรับส่วนเพิ่มนอกเหนือจากกำลังผลิตตามสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย

www.mitihoon.com