“อภิชัย เตชะอุบล” อัดฉีด 400 ลบ. ใช้สิทธิเพิ่มทุน TFD ตามคำมั่น หวังปี 61 เทิร์นอะราวด์

227

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม หรือ TFD  เปิดเผยว่า ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ระหว่างวันที่ 20-26 ธ.ค.2560 ตนเองและภรรยาคือ นางชลิดา เตชะอุบล ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนตามที่ได้เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ และใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิที่มีด้วย โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 400 ล้านบาท

ผลการเพิ่มทุนครั้งนี้ จัดสรรหุ้นทั้งหมดจำนวน 407.72 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายได้  241.11 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นคงเหลือ 166.61 ล้านหุ้น  ทำให้ TFD ได้เงินรับจากการเพิ่มทุนรวม 481.39 ล้านบาท  สำหรับส่วนหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจะนำไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งถัดๆ ไป

“ผมและภรรยาได้ใส่เงินเพิ่มทุนเต็มจำนวนตามที่ได้แสดงเจตนาไปก่อนหน้านี้  เพราะมีความเชื่อมั่นว่า TFD คือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาในอนาคต สำหรับเงินที่ได้รับมาครั้งนี้ถือว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ TFD สามารถเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ และมั่นใจว่าในปีใหม่ 2561 นี้ เราจะมีผลงานพลิกฟื้นได้น่าประทับใจ” นายอภิชัย กล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ด้วยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจทั้งด้านนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ จากโครงการต่างๆ ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งน่าจะทำให้ผลประกอบการปี 2561 พลิกเทิร์นอะราวด์ได้ชัดเจน

อนึ่ง ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกขายในครั้งนี้ จะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย โดยอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน กำหนดอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 3.50 บาท

 

www.mitihoon.com