ครอบครัวอมรรัตนชัยกุล บริจาคเงิน 5,000,000 ลบ. ร่วมสร้างโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

301

ครอบครัว  “อมรรัตนชัยกุล”  โดยนายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการบริหาร บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  และตัวแทนครอบครัว  พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   บริจาคเงิน 5,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม  รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม และนายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร