HFT เผย “เฉิน ซวน โหยว เลี่ยว” ขอลาออกจากแท่น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผล 3 ม.ค.61

283

ผู้สื่อข่าว”มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT โดย นางซู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า นายเฉิน ซวน โหยว เลี่ยว (Mr. Liao, Chen Hsuan – Yu) ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว มีผลวันที่ 3 ม.ค.61