กกพ.เตรียมเปิดประมูล VSPP เซมิ เฟิร์ม 269 เมกะวัตต์ ต้นปีนี้ 

322

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.เตรียมออกประกาศรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก หรือ VSPP ขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนไฮบริด แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรชั่วคราว(เซมิ-เฟิร์ม) หรือ VSPP เซมิ-เฟิร์ม จำนวน 269 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปีนี้ โดย กกพ.ได้จัดทำร่างระเบียดการเปิดประมูลแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วรอเพียงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เช็คความพร้อมของสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ

สำหรับโครงการ VSPP เซมิ-เฟิร์ม คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมประมูลแข่งขันจำนวนมาก เพราะเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น  กำหนดให้ช่วงฤดูร้อนประมาณ 4-5 เดือน จะต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 100% ตามสัญญาเฟิร์ม เพื่อช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ของประเทศ และช่วงระยะเวลาที่เหลือที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย (ออฟ-พีค) จะเป็นการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 65% ตามสัญญาผลิตไฟฟ้าไม่เสถียร (นอน-เฟิร์ม)

ทั้งนี้โครงการนี้ยังกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทารีฟ(FiT) ที่เป็นการรับซื้อเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ในราคา 4.24 บาทต่อหน่วย,ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ราคา 3.76 บาทต่อหน่วย และก๊าซชีวภาพ ราคา 5.34 บาทต่อหน่วย และสามารถใช้ระบบEnergy Storage ร่วมได้

www.mitihoon.com