ม.หอการค้าไทยเผย ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.60 อยู่ที่ 79.2 เพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

86