ดัชนีเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม โอกาสหางานทำ และรายได้ในอนาคต เดือน ธ.ค. ปรับขึ้นยกแผง ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

89