CIMBT เผยกำไรงวดปี 60 ทำได้ 384.9ลบ. พุ่ง 161.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

133

มิติหุ้น-นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เผยว่า ผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.60 มีกำไรสุทธิ 384.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,014.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 161.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีผลขาดทุน 629.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานร้อยละ 1.8 และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงร้อยละ 19.5 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 2.6

www.mitihoon.com