ต้อนรับ APM

312

คุณเดชา ยิ่งรักสกุลชัย  ประธานกรรมการ พร้อมคุณปนัดดา ยิ่งรักสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด กระดาษลูกฟูกม้วนสำหรับห่อหุ้มสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ให้การต้อนรับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงงาน  ที่จังหวัดเชียงใหม่